Baza Wyszukiwarek Grantów

Znajdziesz tu linki do wyszukiwarek programów grantowych współ-finansujących międzynarodową, partnerską współpracę. Obok linku znajdziesz krótką charakterystykę każdej wyszukiwarki.

Database of the Grant Search Tools

Here you can find links to the grants search tools (browsers), concerning grants co-financing international, partnership cooperation. Next to the link you will find a short, structured characteristic of the browser.

 

środa, 29 grudzień 2021 12:50

Na lata 2021 - 2027, Komisja Europejska uruchomiła interaktywną wyszukiwarkę grantów obejmującą wszystkie możliwości finansowania dostępne dla sektora kultury i sektora kreatywnego na szczeblu UE.

Wypełniasz krótki kwestionariusz, określając: sektor, w którym działasz, typ organizacji, na rzecz jakiej pracujesz; cele, na sfinansowanie jakich dofinansowania poszukujesz. W efekcie zostajesz skierowany/skierowana do najodpowiedniejszego dostępnego źródła  unijnego wsparcia finansowego. Obok nazwy grantu i linków do stron programów grantowych/ogłoszeń o konkursach, otrzymujesz równiez informacje na temat dostępnego budżetu oraz procedur aplikacyjnych,

Wyszukiwarka obejmuje 75 różnych możliwości finansowania z 21 programów unijnych.Wyszukiwarka dostępna jest w j. angielskim.

CulturEU Funding Guide

poniedziałek, 14 grudzień 2020 11:05

Eurodesk jako sieć działająca w 36 krajach Europy, umożliwia skorzystanie z narzędzia przydatnego do wyszukiwania potencjalnych grantów dla działań międzynarodowych.

W bazie grantów Eurodesku każdy znajdzie coś dla siebie: nauczyciele i uczniowie, naukowcy i studenci, pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych. Baza składa się z kilkuset programów wspierających edukację, mobilność, współpracę międzynarodową i działalność młodzieżową. Jest systematycznie aktualizowana.

Możesz także wyszukać dotację według kwalifikującego się kraju, tematu, statusu zaproszenia do składania wniosków, alfabetycznie i innych filtrów. Bazę możesz przeglądać zarówno na stronie:

1/ europejskiej: https://programmes.eurodesk.eu/grants

2/ polskiej:  https://www.eurodesk.pl/granty

niedziela, 27 październik 2019 14:19

W serwisie WelcomeEurope, który istnieje już 18 lat znajdiesz istotne informacje związane z działanoscią europejską i aplikowaniem o dotacje unijne. Informacje są dostępne dla różnyc podmiotów, niezależnie od tego, czy jesteś organizacją publiczną czy prywatną, organizacją pozarządową, władzą lokalną lub siecią.

W serwisie dostępne są poza programami europejskimi, także zaproszenia do składania wniosków Komisji Europejskiej, wiadomości, wydarzenia, arkusze informacyjne o funduszach UE.

To prywatna platforma infromacyjna o dotacjach w UE i możliwość korzystania z pełnych wersji informacji wymaga rejestracji i opłat. 

Wiecej na: https://www.welcomeurope.com/

niedziela, 27 październik 2019 14:17

ASEF Culture360 został zainicjowany przez ministrów kultury na spotkaniu Azja-Europa (ASEM) w 2005 r. Po kilku spotkaniach twórców polityki kulturalnej i praktyków kultury, którzy wskazali na potrzebę ułatwienia przepływu informacji i współpracy kulturalnej między krajami członkowskimi. 

Platforma internetowa prowadzona jest przez międzyrządową fundację Azja-Europa, która została założona w 1997 r. i prowadzącą działania na rzecz: wzmacnia dialogu, umożliwienia wymiany i zachęcania do współpracy w obszarach tematycznych: zarządzania, gospodarki, zrównoważonego rozwoju, zdrowia publicznego, kultury i edukacji. 

Prezentuje ogłoszenia dotyczące możliwości uzyskania stypendiów, pozyskania funduszy oraz odbycia rezydencji artystycznych. Informacje skupiają się na na wymianie międzykulturowej między Azją a Europą.

Więcej informacji jest dostępnych na: https://culture360.asef.org/

niedziela, 27 październik 2019 14:15

Serwisy należące do Komisji Europejskiej, jak i możliwosci finansowania bardzo różnorodnych działań w ramach dostępnych funduszy Unii Europejskiej są bardzo rozbudowane. Dlatego pod poniżej wskazanym adresem elektronicznym znajdziecie narzędzie do wyszukiwania możliwości finansowania z poziomu Komisji Europejskej.

Poszukiwanie możliwości finansowania Waszej inicjatywy może odbywać się poprzez program lub tematycznie, zależnie od wybranego serwisu.

Warto również zaglądać bezpośrednio na strony poszczególnych programów, gdzie czasami możemy znaleźć dodatkowe narzedzia.

Więcej informacji na:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_en