Projekt “Sieć wsparcia dla początkujących menadżerów projektów międzynarodowych” (“First-time international project realisers support network”) to międzynarodowa inicjatywa realizowana ze wsparciem Programu Erasmus+.  Projekt realizuje pięć organizacji społeczeństwa obywatelskiego z pięciu krajów europejskich: Polski, Włoch, Węgier, Dani ii Austrii. Projekt jest realizowany w okresie październik 2018 – wrzesień 2020 (24 miesiące).

Głównym wyzwaniem adresowanym przez projekt jest niski poziom międzynarodowej, partnerskiej współpracy i networkingu pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (np.  stowarzyszeniami, fundacjami,  spółdzielniami socjalnymi itp.) działającymi w obszarze nie-formalnej i poza-formalnej edukacji dorosłych (uczenia się przez całe życie). Rezultatem tej sytuacji jest niższy, niż możliwy, poziom innowacyjności tych organizacji.

Główną grupą docelową działań projektowych są pracownicy, współpracownicy, menadżerowie i wolontariusze organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych: fundacji, stowarzyszeń, uniwersytetów trzeciego wieku, uniwersytetów ludowych, spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, itp. – zainteresowanych rozpoczęciem i realizowaniem międzynarodowej, partnerskiej współpracy w ich obszarach działania. Oferta projektu jest w szczególności adresowana do początkujących menadżerów projektów międzynarodowych.

Ideą projektu jest zaprojektowanie i dostarczenie trwałego wsparcia dla początkujących menadżerów projektów międzynarodowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego aktywnych w obszarze uczenia się przez całe życie, planujących włączyć współpracę międzynarodową w ich strategie rozwoju.

Celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności organizacji sektora edukacji dorosłych w dziedzinie metodologii kształcenia, sposobów pozyskiwania  dorosłych słuchaczy oraz zarządzania organizacjami poprzez wsparcie ich w podejmowaniu nowych sposobów i obszarów działania.

 

Cele szczegółowe projektu to:

  1. Podniesienie poziomu kompetencji menadżerów i edukatorów w zakresie inicjowania, projektowania i realizowania międzynarodowych projektów współpracy mających na celu wzmocnienie włączenia społecznego, różnorodności, równości i nie-dyskryminacji w sektorze edukacji dorosłych.
  2. Wzmocnienie potencjału organizacji sektora edukacji dorosłych w zakresie angażowania się w międzynarodową, europejską współpracę poprzez wypracowanie programów szkoleniowych i mentoringowych dedykowanych menadżerom i edukatorom sektora.
  3. Zapewnienie organizacjom sektora edukacji dorosłych długofalowego wsparcia w dziedzinie tworzenia międzynarodowych partnerstw oraz inicjowania projektów międzynarodowych poprzez zaoferowanie portalu wspierającego współpracę międzynarodową oraz międzynarodowej sieci wsparcia w realizowaniu współpracy międzynarodowej.

 

By osiągnąć te cele, partnerzy projektu zaprojektują i zaoferują:

  • Badania międzynarodowe, mające na celu określenie czynników sukcesu oraz wyzwań w zakresie wspierania menadżerów projektów międzynarodowych w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych oraz kompetencji kluczowych niezbędnych menadżerom projektów międzynarodowych do działania z sukcesem w tym sektorze. Z raportami z badań zapoznasz się TUTAJ.
  • ‘PORTAL WSPIERAJĄCY’, gromadzący w jednym miejscu istotne informacje i wskazówki wspierające współpracę międzynarodową organizacji edukacji dorosłych trzeciego sektora, dedykowany początkującym menadżerom projektów międzynarodowych. Zapraszamy do korzystania z portalu TUTAJ.
  • System mentoringu i e-mentoringu dedykowanego początkującym menadżerom projektów międzynarodowych. Więcej o mentoringu znajdziesz TUTAJ.
  • Nowe programy szkoleniowe oraz otwarte zasoby edukacyjne przydatne początkującym menadżerom projektów międzynarodowych; w tym – pilotażowe szkolenia krajowe i międzynarodowe. Wi.ecej na temat szkoleń dowiesz się TUTAJ.
  • Międzynarodową sieć wsparcia dedykowaną początkującym menadżerom projektów międzynarodowych. Z ofertą sieci zapoznasz się TUTAJ.

 

Partnerzy realizujący projekt to pięć europejskich  organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w obszarze uczenia się przez całe życie: 

- Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, Polska (Aplikant and Koordynator),  www.fundacjaaie.eu

- Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa, Włochy, http://www.cooss.it/it/

- Folk High School Association Surrounding Budapest, Węgry, http://www.bknsz.hu/
(oraz The Hungarian Folk High Schools Society, Hungary, w pierwszym etapie realizacji projektu www.nepfoiskola.hu)

- Interfolk, Institut for Civilsamfund, Dania,  www.interfolk.dk 

- EDUCULT - Institute of Cultural Policy and Cultural Management, Austria, http://educult.at/

 

Partnerstwo strategiczne w dziedzinie wypracowywania innowacji uzyskało wsparcie w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ (2014 – 2020).