Baza Wyszukiwarek Partnerów

Znajdziesz tu linki do wyszukiwarek partnerów do projektów – zarówno do wyszukiwarek ogólnych, jak i powiązanych z konkretnym programem grantowym. Znajdziesz tu również linki do punktów kontaktowych międzynarodowych programów grantowych. Punkty kontaktowe również mogą pomóc ci w znalezieniu partnerów do projektu. 

 

Database of the Partner Search Tools

Here you can find links to the partner search tools (browsers) – both general and related to the currently available funding programmes. Here you will also find to links to the contact points of international funding programmes. The contact points can support you at finding the project partner.

poniedziałek, 14 grudzień 2020 15:13

W związku z uruchomieniem już III transzy tzw. Funduszy Norweskich, w ramach umowy pomiędzy polskim rządem a operatorem funduszy EOG, został stworzony Program Kultura.

W jego ramach prowadzona jest baza podmiotów, chcących współpracować w ramach projektów kulturalnych z podmiotami z Państw Darczyńców, czyli Norwegią, Lichtensteinem i Islandią.

Podmiotów można poszukiwać po: nazwie, kraju, przedmiocie działaności kulturalnej lub typie organizacji.

Baza pod adresem: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/partnerzy.php

poniedziałek, 14 grudzień 2020 12:50

System OTLAS działa w ramach SALTO-YOUTH, które realizuje działania w ramach programów Erasmus + Youth i Europejskiego Korpusu Solidarności. Jest to sieć siedmiu centrów zasobów zajmujących się europejskimi priorytetowymi obszarami w dziedzinie młodzieży.

W ramach strategii szkoleniowej Komisji Europejskiej SALTO-YOUTH zapewnia nieformalne zasoby edukacyjne dla osób pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych  oraz organizuje szkolenia i działania w zakresie nawiązywania kontaktów w celu wspierania organizacji.

W systemie OTLAS orzesz znaleźć na ten moment ponad 13 tys. organizacji, jak też sam zgłosić do bazy Swoją organizację. W ramach bazy możesz szukać również poprzez projekty. W normalnym trybie możesz wyszukiwać poprzez: nazwę organizacji, zakres jej działania, słowa klucze.

Bazę znajdziesz pod adresem: https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/organisations/

 

poniedziałek, 14 grudzień 2020 11:53

Ideal-ist to międzynarodowa sieć krajowych punktów kontaktowych w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (NCP), wspierająca działalność badawczą i innowacyjną w ramach programów ramowych UE. Sieć obejmuje ponad 65 partnerów z państw członkowskich, krajów stowarzyszonych, wschodnioeuropejskich krajów partnerskich (EEPC), śródziemnomorskich krajów partnerskich (MPC) i innych krajów na całym świecie.

Wyszukiwanie może się odbywać poprzez: nazwę organizacji, kraj siedziby, temat.

Informację możesz znaleźć pod linkiem: http://www.ideal-ist.eu/partner-search

 

niedziela, 13 grudzień 2020 17:12

Szukasz partnerów do projektów związanych z wolontariatem. Na portalu EFM, który oferuje młodym ludziom informacje o tym, jakie możliwości czekają na nich w Europie i poza nią (dotyczące: uczenia się, pracy i wolontariatu), znajdziesz bazę akredytowanych organizacji. Dzięki niej być może znajdziesz partnera do Twojej inicjatywy.

Może poszukiwać w bazie wedle kryterium: Kraj siedziby, Numer PIC/OID, Miejscowość, Nazwy, Zakresu (wolontariat, praca, staż) oraz Tematyki. Możesz również ustawić dodatkowe kryteria dotyczące poszukiwanego wsparcia dla młodych ludzi.

Bazę znajdziesz pod tym linkiem:

https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_pl?country=&topic=&scope%5Bql%5D=&town=&name=&combine=&inclusion_topic=&op=Apply+Filter

niedziela, 13 grudzień 2020 16:06

Europa dla obywateli to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Ze względu na konieczność posiadania zagranicznych organizacji/ podmiotów partnerskich, krajowe punkty kontaktowe udostępniają na swojej stronie wyszukiwarkę partnerów pod linkiem: https://europadlaobywateli.pl/partnerzy/

Możesz także skorzystać z formularza umożliwiającego dodanie informacji o Twoim projekcie, który będą mogły zobaczyć inne podmioty w Europie – link: https://europadlaobywateli.pl/dodaj-swoja-organizacje-do-bazy-partnerow/

niedziela, 27 październik 2019 14:44

W serwisach Komisji Europejskiej możesz znaleźć różne typy wyszukiwarek. Poniżej prezentujemy te bardziej interesujące, dzięki którym możesz poszukiwać na różne sposoby partnerów do Swojego projektu.

Można wyszukiwać według: tematów, krajów, rodzaju organizacji otrzymujących granty, programu, czasem wartości projektu lub słów kluczowych.

Poszczególne bazy znajdziesz pod tymi linkami:

1/ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search

2/ https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

3/ https://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_en

niedziela, 27 październik 2019 14:41

Wyszukiwarki są odpowiedzią na potrzeby wnioskodawców związane z funduszami Europejskiego Obszaru Gospodarczego  i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Organizacjami wnioskującymi mogą być podmioty tylko z Państwa Beneficjentów, natomiast podmioty z Państw Darczyńców - partnerami projektów.

Partnerstwa w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich oferują wyjątkową możliwość finansowania inicjatyw, w ramach których można stawić czoła europejskim wyzwaniom społecznym i gospodarczym. Współpraca europejska może dać Twojemu podmiotowi możliwość zajęcia się kwestiami ważnymi zarówno dla krajów-darczyńców, jak i krajów-beneficjentów oraz nawiązania kontaktów z europejskimi sieciami zawodowymi. 

Na stronie grantów EOG można znaleźć wyszukiwarkę partnerów m.in. NGOs; możesz wyszukiwać partnerów według kraju, tematu lub typu organizacji. Poza tym dostępna jest informacja o poszukiwaniu partnerów także w innych dziedzinach objętych finansowaniem EOG.

Wyszukiwarki dostepne są pod adresami:

https://ngonorway.org/partners/

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/partners/

niedziela, 27 październik 2019 14:40

Jeśli interesują Cię projekty związane w sektorem Edukacji Dorosłych, możesz skorzystać z możliwości wyszukiwania organizacji partnerskich lub osób, które chcą omówić pomysły, wymienić dobre praktyki i znaleźć partnerów do dofinansowanych projektów, jak jest dostępna na europejskiej Platformie Epale.

Wyszukiwarka Platformy EPALE umożliwia wyszukiwanie partnerów według kraju, rodzaju działalności, rodzaju organizacji lub według słów kluczowych i jest dostępna pod adresem: https://epale.ec.europa.eu/en/partner-search

Możesz także rozwijając swoje zainteresowania zapisać się do jednej ze Społeczności Praktyków, dzięki czemu również łatwiej nawiążesz kontakty. Jeśli byłbyś zainteresowany, skorzystaj z linku: https://epale.ec.europa.eu/pl/communities-of-practice

 

niedziela, 27 październik 2019 14:38

EUPARTNERSEARCH to bezpłatna usługa wspierająca wymianę pomysłów i partnerstwo mające na celu poprawę współpracy między podmiotami europejskimi oraz rozwój nowych praktyk szkoleniowych i edukacyjnych. 

Platforma wyszukiwania jest zbudowana z myślą o kierownikach projektów.

Możesz poszukiwać poprzez: program, typ organizacji, kraj lub projekty. Możesz również założyć Swój profil w bazie.

EUPARTNERSEARCH jest dostępna pod adresem: http://eupartnersearch.com/

niedziela, 27 październik 2019 14:30

Jeśli szukasz partnerów do projektów? Uczestników wydarzeń? Beneficjentów grantu?

Możesz uzyskać pomoc w Eurodesk Polska lub Biurach Krajowych sieci Eurodesk w Europie. Wypełniając specjalny formularz, Twoja  informacja przekazana zostanie za pośrednictwem Sieci z gwarancją dotarcia do tysięcy odbiorców, zarówno w kraju jak i za granicą.

Jeśli informacja jest przeznaczona dla odbiorców zagranicznych, informacje powinny być formułowane po angielsku.

Formularz dostępny pod adresem: https://www.eurodesk.pl/poinformuj

Możesz również skontaktować się zawsze z Regionalnymi lub Lokalnymi Punktami Informacji Eurodesku – informacja dostępna na stronie:

1/ Europa: https://map.eurodesk.eu/

2/ Polska: https://www.eurodesk.pl/kontakt

Na stronie europejskiej możesz również poszukać partnera poprzez zapoznanie się z organizacjami, które oferują odbycie wolontariatu lub stażu.