9. Jakie mam możliwości podnoszenia własnych kompetencji w dziedzinie realizacji projektów międzynarodowych?

9.1. Na czym polega współpraca mentoringowa?

Współpraca mentoringowa może być doskonałą okazją by początkujący menadżer/początkująca menadżerka projektów międzynarodowych mógł/mogła czerpać z dorobku doświadczonych menadżerów projektów międzynarodowych,…

Współpraca mentoringowa może być doskonałą okazją by początkujący menadżer/początkująca menadżerka projektów międzynarodowych mógł/mogła czerpać z dorobku doświadczonych menadżerów projektów międzynarodowych, uzyskać wiedzę co-jak-gdzie-kiedy (know-how). Dzięki dobrze zaplanowanej i zorganizowanej współpracy mentoringowej, mentor/mentorka może przekazać mentorowanej osobie (mentee) mnóstwo wiedzy, podzielić się doświadczeniem, ułatwić start/rozwój zawodowy i osobisty.

Czym jest mentoring?
a. Mentoring to rodzaj interwencji szkoleniowej, edukacyjnej, opartej na konkretnie wykonywanej pracy/zawodzie. Mentor/mentorka i mentee współpracują ze sobą na rzecz wzrostu poziomu kompetencji zawodowych mentee, włączając w to wiedzę, umiejętności, postawy i zachowania. Mentor/mentorka udzielają też często wsparcia emocjonalnego, wsparcia w budowaniu relacji zawodowych.
b. Współpraca mentoringowa może opierać się na osobistych spotkaniach, może się również dziać za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji (tzw. e-mentoring). W każdym przypadku – współpraca taka opiera się na wzajemnym zaufaniu.
c. Mentoring może być procesem sformalizowanym (realizowanym według ustrukturyzowanego programu, ze z góry określonym podziałem ról). Może to być także proces nieformalny (dziejący się na bazie “dogadania” się dwóch osób w organizacji).
d. Mentoring odróżniają od coachingu następujące charakterystyki:
- Mentoring jest relacją bardziej długofalową;
- Mentoring obejmuje szersze spektrum tematów, podczas gdy coaching koncentruje się zazwyczaj na bardzo konkretnych obszarach;
- Mentoring koncentruje się zarówno na rozwoju kariery jak I na rozwoju osobistym, podczas gdy coaching dotyczy zazwyczaj zmiany konkretnych zachowań.

Zainteresowanych tym, jak może wyglądać współpraca mentoringowa pomiędzy doświadczonymi i początkującymi menadżerami/menadżerkami projektów międzynarodowych zapraszamy do przejrzenia podręcznika „Wskazówki i scenariusze. Projektowanie i realizacja systemów mentoringu i e-mentoringu wspierających współpracę międzynarodową organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych”.

Posted 3 years ago

9.2. Jak mogę podnosić swoje kompetencje językowe?

Język angielski jest najczęściej używanym, wspólnym językiem partnerów realizujących projekty międzynarodowe, stąd wpis ten piszemy w kontekście tego języka. Realizowane…

Język angielski jest najczęściej używanym, wspólnym językiem partnerów realizujących projekty międzynarodowe, stąd wpis ten piszemy w kontekście tego języka. Realizowane są również projekty, gdzie językiem komunikacji może być francuski, hiszpański czy inny język – jednak jest ich znacząco mniej.

By brać udział w międzynarodowym projekcie partnerskim z j. angielskim jako wspólnym językiem komunikacji, będziesz potrzebować kompetencji w zakresie rozumienia ze słuchu, mówienia, pisania i czytania. Pomoże ci też znajomość tzw. codziennego, potocznego języka – do zastosowania w praktyce – np. podczas spotkań projektowych. Chcąc zarządzać międzynarodowym projektem – będziesz dodatkowo potrzebować znajomości języka “branżowego” – związanego z zarządzaniem, realizacją projektów oraz sektorem, w jakim pracujesz.

Gdzie się tego wszystkiego nauczyć?

Na pewno warto rozważyć możliwość pozyskania grantu na tzw. mobilności edukacyjne w ramach programu Erasmus. Dzięki uzyskaniu grantu przez organizację, na rzecz której działasz, możesz pokryć koszty podróży, zakwaterowania, pobytu i ubezpieczenia oraz koszty udziału w kursie za granicą. Kursy językowe (i inne) ‘projektowane’ pod granty Erasmusa z założenia są organizowane jako międzynarodowe – to doskonała okazja również do oswojenia się z różnymi ‘akcentami’ i sposobami mówienia osób o różnych zapleczach kulturowych.

W ramach programu Erasmus+ 2014-2020 niektóre Narodowe Agencje Programu Erasmus+ (grantodawcy) w podnoszeniu kompetencji językowych wspierały głównie nauczycieli. Osoby związane z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego potrzebowały przedstawiać (we wnioskach o dofinansowanie) dodatkowe, dobre motywacje i powody dla potrzeby uzyskania grantów na kursy językowe. Warto opisać takie powody i motywacje, aplikując o dofinansowanie. Osoby chcące zarządzać projektami potrzebują często nauczyć się języka ‘technicznego’/’branżowego’, specyficznego dla danego obszaru działania. Jeżeli trudno ci znaleźć ‘gotowy’ kurs, podnoszący takie umiejętności, warto spróbować dogadać się ze szkołą językowa na przygotowanie ci indywidualnej oferty, którą opiszesz potem we wniosku o dofinansowanie ‘językowej’ mobilności edukacyjnej.

W poznawaniu “języka branżowego” bardzo ci się przyda również lektura tzw. podręczników dla wnioskodawców, dostępnych dla każdego programu grantowego, w j. angielskim.

Resztę doszlifujesz już pracując:)

Dodatkowe informacje na temat możliwości podnoszenia kompetencji językowych w UE, nieodpłatnie, znajdziesz we naszym wpisie w Bazie Wiedzy TUTAJ.

Posted 3 years ago

9.3. Jak mogę uczestniczyć w projekcie międzynarodowym nie mówiąc po angielsku?

Nie czujesz się mocny/mocna w angielskim, ale chcesz realizować projekt międzynarodowy, gdzie językiem roboczym jest angielski. Będzie trudno, ale nie…

Nie czujesz się mocny/mocna w angielskim, ale chcesz realizować projekt międzynarodowy, gdzie językiem roboczym jest angielski. Będzie trudno, ale nie jest to niemożliwe.

Będziesz potrzebować wsparcia w tłumaczeniach. Bieżącą korespondencję i komunikację, która zazwyczaj odbywa się w formie e-mailowej, możesz tłumaczyć używając tłumaczy internetowych. Dla bardziej wymagających tekstów – będziesz jednak potrzebować wsparcia tłumacza/tłumaczki. Podobnie, tłumacza/tłumaczki będziesz potrzebować podczas spotkań projektowych, czy to fizycznych czy też online, międzynarodowych szkoleń, spotkań grup roboczych itp.

Budżet projektu zazwyczaj nie wystarczy na codzienne, ciągłe usługi tłumaczeniowe. Profesjonaliści (tzn. osoby bardzo dobrze znające język) są niezbędni w tłumaczeniu rezultatów projektu – np. publikacji, podręczników, wyników badań itp. Jednak zamiast zatrudniać profesjonalnego tłumacza/tłumaczkę na rzecz wsparcia cię w bieżącej pracy projektowej – rozważ współpracę ze studentem/studentką lub innymi wolontariuszami/wolontariuszkami – osobami, dla których udział w projekcie międzynarodowym może być interesującym sposobem zdobywania doświadczenia zawodowego i ćwiczenia kompetencji językowych. Taki ‘tłumacz’/’tłumaczka’ staje się wówczas członkiem/członkinią zespołu projektowego w oparciu o porozumienie wolontariackie. Wynagrodzeniem za pracę nie są tu pieniądze, lecz możliwość zdobycia doświadczenia, zobaczenie kilku ciekawych miejsc na świecie, poznanie ludzi z różnych kultur - i wartościowy wpis w CV.

A ty może oswoisz język obcy na tyle, że kolejny projekt ogarniesz już językowo sam/sama?

Dodatkowe wskazówki na temat podnoszenia kompetencji językowych znajdziesz we wcześniejszym wpisie, 9.2.

Posted 3 years ago