4. Jakie są możliwości pozyskania dofinansowania na współpracę międzynarodową?

4.1. Jak wybrać program grantowy, odpowiedni dla mojego pomysłu na projekt?

Programy grantowe, współfinansujące projekty międzynarodowe, różnią się pod różnymi względami, np. zasięgu geograficznego, wspieranej tematyki projektów, rodzaju dofinansowania. Warto również…

Programy grantowe, współfinansujące projekty międzynarodowe, różnią się pod różnymi względami, np. zasięgu geograficznego, wspieranej tematyki projektów, rodzaju dofinansowania. Warto również wiedzieć, że poszczególne programy grantowe mogą mieć specyficzne priorytety tematyczne dla konkretnego okresu finansowania (tj. priorytet w dofinansowaniu mają projekty, wpisujące się w te priorytety). Bywa też tak, że narodowi operatorzy programów grantowych określają własne, szczegółowe priorytety, które powinien wziąć pod uwagę wnioskodawca z danego kraju. Aby zwiększyć szanse dofinansowania projektu, priorytety takie powinny zostać uwzględnione zarówno na etapie planowania projektu, jak i opisywania go we wniosku o dofinansowanie.
Wybrawszy interesujące programy grantowe, warto być na bieżąco z terminami poszczególnych konkursów – by nie przegapić tego interesującego. Najprostszy sposób na „pilnowanie terminów” to zapisanie się na newsletter danego programu grantowego.

Podsumowując, programy grantowe dofinansowujące międzynarodowe projekty współpracy można podzielić z uwagi na następujące, główne kryteria:

  • Obszar geograficzny, z którego powinni pochodzić partnerzy projektu – a także na którym powinny dziać się działania projektowe (np. Program Erasmus+ obejmuje wszystkie kraje UE i tzw. Kraje partnerskie, podczas gdy np. Fundusz Wyszechradzki – jedynie Polskę, Czechy, Słowację i Węgry).
  • Główny zakres tematyczny programu grantowego (np. Program Kreatywna Europa wspiera sektor kreatywny, Program Europa dla Obywateli – projekty budujące rozumienie historii europejskiej i wspierające aktywność demokratyczną i obywatelską).
  • Poziom dostępnego dofinansowania (zazwyczaj od 50 do 100% wartości działań). Dofinansowanie może też być wypłacane w różny sposób, np. zaliczka, refundacja, grant w kilku transzach.
  • Priorytety tematyczne dla danego okresu finansowania.
  • Dopuszczalny czas trwania projektu (np. maks. 2, 3 czy 4 lata).

Dalsze, podstawowe informacje na temat dostępnych programów grantowych znajdziesz w naszej Bazie linków do europejskich programów grantowych.  Jeśli któryś z zebranych tam programów grantowych to dobry adres dla twoich pomysłów – przejdź na stronę programu i poznaj szczegóły.

Posted 4 years ago

4.2. Z jakiego wsparcia mogę skorzystać przygotowując projekt?

Takich możliwości jest kilka. Polecamy: - Udział w spotkaniu informacyjnym/spotkaniach informacyjnych na temat danego programu grantowego. Spotkania takie są zwyczajowo…

Takich możliwości jest kilka. Polecamy:

- Udział w spotkaniu informacyjnym/spotkaniach informacyjnych na temat danego programu grantowego. Spotkania takie są zwyczajowo organizowane przez operatorów poszczególnych programów (tj. te instytucje/organizacje, które ogłaszają konkursy, przyjmują wnioski o dofinansowanie, przekazują je do oceny i wypłacają dofinansowanie tym najlepszym).
Na spotkaniu informacyjnym poznasz podstawy, uzyskasz odpowiedzi na pytania, skonsultujesz się z doradcami. Uwaga! Spotkania takie są zawsze bezpłatne.

- Udział w szkoleniach organizowanych przez operatorów programów grantowych. Tu możesz nauczyć się konkretnych umiejętności, które pozwolą ci lepiej przygotować projekt. Uwaga! Szkolenia takie są zawsze bezpłatne.

- Skorzystanie z konsultacji telefonicznej/mailowej/podczas spotkania twarzą – w twarz – z konsultantami operatorów programów grantowych. Tu możesz zadać bardziej szczegółowe, konkretne pytania, uzyskać cenne wskazówki – jak dopracować projekt. Uwaga! Konsultacje takie są zawsze bezpłatne.

- Jak dowiesz się, korzystając z którejkolwiek z powyższych możliwości – podstawą jest uważne przeczytanie podręcznika/przewodnika po danym programie grantowym. Znajdziesz tam kluczowe informacje na temat programu i zasad aplikowania. Dobra rada: bez przeczytania podręcznika nawet nie zaczynaj planowania projektu!

- Dodatkowe, bezpłatne usługi doradcze i szkoleniowe, dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, często oferują lokalne Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) czy centra organizacji pozarządowych. Warto poszukać i sprawdzić, w swojej okolicy.

Polecamy również zaglądanie w zakładkę Oferta FIRST Network – gdzie planujemy zamieszczać informacje o możliwościach wsparcia, oferowanych aktualnie przez FIRST Network.

Obok bezpłatnej oferty wsparcia, dostępne są też oczywiście usługi płatne: Szkoleniowe, doradcze, można nawet zlecić napisanie wniosku o dofinansowanie. Tej ostatniej możliwości nie polecamy – uważamy, że najlepsze projekty dla konkretnej organizacji, piszą związani z nią ludzie. I że na prawdę można się tego nauczyć:)

Posted 4 years ago