3. Jak rozpocząć współpracę międzynarodową?

3.1. Jaka jest minimalna liczba partnerów w partnerstwie międzynarodowym?

Odpowiedź na to pytanie może być różna dla różnych programów grantowych, dlatego każdorazowo trzeba te wytyczne sprawdzić. Generalnie, minimalna liczba…

Odpowiedź na to pytanie może być różna dla różnych programów grantowych, dlatego każdorazowo trzeba te wytyczne sprawdzić.

Generalnie, minimalna liczba partnerów wynosi:
- Minimum dwóch partnerów, z dwóch różnych krajów objętych programem, w przypadku projektów współpracy bilateralnej (np. programów współpracy transgranicznej, jak Polska – Litwa czy Polska – Niemcy).
- Minimum trzech partnerów, z trzech różnych krajów objętych programem, w przypadku partnerskich projektów współpracy.

Warto rozważyć zaproszenie do współpracy co najmniej jednego partnera więcej ponad obowiązujące minimum.
Wtedy w sytuacji, gdy jeden z partnerów wycofa się z realizacji (co zdarza się bardzo rzadko, ale się zdarza), możliwe będzie dalsze kontynuowanie realizacji projektu.

Posted 4 years ago

3.2. Jakie są najczęściej występujące modele współpracy ponadnarodowej?

Najczęściej występujące modele współpracy ponadnarodowej to: Wymiana informacji, doświadczeń, dobrych praktyk; Równoległe wypracowywanie rozwiązań; Import/eksport/adaptacja nowych rozwiązań; Wspólne organizowanie wydarzeń/tworzenie…

Najczęściej występujące modele współpracy ponadnarodowej to:

 • Wymiana informacji, doświadczeń, dobrych praktyk;
 • Równoległe wypracowywanie rozwiązań;
 • Import/eksport/adaptacja nowych rozwiązań;
 • Wspólne organizowanie wydarzeń/tworzenie nowego „produktu” (np. programu szkolenia, publikacji, spektaklu, wystawy itp.);
 • Mobilności edukacyjne: Wyjazdy edukacyjne kluczowej kadry organizacji w celu: udziału w kursie/szkoleniu; obserwacji pracy (job shadowing); prowadzenia zajęć za granicą.

Kilka różnych modeli współpracy może współwystępować w jednym projekcie.

Posted 4 years ago

3.3. Jak znaleźć dobrych partnerów do projektu?

Dobrze rokuje, gdy potencjalny partner projektu spełnia trzy kryteria: Jest zainteresowany podobnymi obszarami pracy, realizacją podobnych celów, misji, jak inicjator…

Dobrze rokuje, gdy potencjalny partner projektu spełnia trzy kryteria:

 • Jest zainteresowany podobnymi obszarami pracy, realizacją podobnych celów, misji, jak inicjator projektu (nie oznacza to, że powinien to być dokładnie ten sam obszar pracy – np. prowadzimy uniwersytet trzeciego wieku – i chcemy współpracować tylko z innymi uniwersytetami trzeciego wieku. Ważne jednak, by był to temat powiązany, uzupełniający – np. zapraszamy do współpracy radę seniorów z innego kraju europejskiego - co może wygenerować wartość dodaną dla projektu). Jak to sprawdzić? Przeglądając prezentację organizacji w bazach partnerów (jeśli tam figurują), przeglądając stronę internetową/profile w mediach społecznościowych, czytając o zrealizowanych inicjatywach. Możesz też poprosić interesują cię organizację o krótką, pisemną prezentację ich obszarów działania i doświadczenia. W końcu – rekomendujemy – rozmawiając z przedstawicielem/przedstawicielką potencjalnego partnera np. przez komunikator internetowy.
 • Oferuje doświadczenie i kompetencje w dziedzinach, których dotyczy konkretny projekt. Możliwości sprawdzenia – jak wyżej.
 • Komunikacja z partnerem – zarówno pod kątem dostępności osoby/osób do kontaktu jak i możliwość uzyskania odpowiedzi na zadane pytania oraz możliwość porozumienia się w wybranym, wspólnym języku – nie sprawiają większych problemów.

Jeżeli chodzi o sposoby poszukiwania partnerów, możemy polecić:

 • Zaproszenie organizacji, które już znacie, z którymi współpracowaliście – i wiecie, w czym są dobre.
 • Poszukiwanie potencjalnych partnerów przeglądając bazy partnerów (dostępne w kontekście konkretnych programów grantowych, jak i tematycznie; konkretne linki znajdziesz w naszej Bazie Wyszukiwarek Partnerów).  Przy każdym wpisie zazwyczaj są podane dane kontaktowe do konkretnej osoby, do której możesz napisać/zatelefonować.
 • Przeglądanie baz zrealizowanych już projektów i uzyskanych w ich ramach rezultatów – gdzie znajdziesz też informacje o partnerach realizujących te projekty, np. Platforma Rezultatów Programu Erasmus+.
 • Przeglądanie stron konkretnych programów grantowych, gdzie zazwyczaj prezentowane są również zrealizowane w danym kraju, z dofinansowaniem konkretnego programu grantowego, projekty – wraz z informacją o organizacjach je realizujących. Linki do różnych programów grantowych dofinansowujących współpracę międzynarodową znajdziesz w naszej Bazie linków do europejskich programów grantowych.
 • Poprzez kontakty bezpośrednie. Nie znasz organizacji – ale może znasz osobę działającą na rzecz organizacji? Z konferencji/ze szkolenia/z mediów społecznościowych? A może twój kolega/twoja koleżanka kogoś zna? Całkiem często udana współpraca projektowa zaczyna się od 2 prywatnie znających się osób…

Warto również pamiętać, że “rozmiary” współpracujących organizacji, jak również ich forma organizacyjna, mogą się znacznie różnić. Możesz znaleźć kompetentnego, zaangażowanego partnera w organizacji, gdzie pracują 3 osoby – i w takiej, która zatrudnia ponad 2000 pracowników. Obok innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego – w zależności od programu grantowego – możesz też współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego, uniwersytetami, instytutami badawczymi, przedsiębiorstwami – o wspólnych celach. Taka różnorodność “typów” partnerów również może wnieść wartość dodaną do projektu – m.in. dzięki różnym zasobom, z jakich mogą korzystać „różnorodne” partnerstwa.

Na zakończenie – warto założyć organizacji, którą reprezentujesz, profil w wybranej/wybranych bazach partnerów/ na platformach tematycznych – np. EPALE – i po prostu dać się znaleźć innym poszukiwaczom partnerów do projektu:)

Posted 3 years ago