Na skróty

view_module reorder
O portalu

O portalu

Portal FIRST Network dedykowany jest początkującym realizatorom projektów międzynarodowych. Celem portalu jest zebranie...

Polityka Prywatności & Regulamin portalu

Polityka Prywatności & Regulamin po…

POLITYKA PRYWATNOŚCI §1.Podstawowe informacje Administrator danych osobowych (Administrator portalu) - Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych...

FAQ

FAQ

Znajdziesz tu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zarządzania projektami międzynarodowymi.

Kontakt

Kontakt

Zawartość Portalu FIRST Network jest opracowywana przez pięć organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji...

ZAPRASZAMY NA DWA SZKOLENIA PILOTAŻOWE DEDYKOWANE CHCĄCYM WSPÓŁPRACOWAĆ MIĘDZYNARODOWO!

Obydwa szkolenia odbędą się w dniach  7 - 8 lutego 2020 r. w Krakowie, w Centrum Obywatelskim, ul. Reymonta 20. Będziemy pracować w dwóch, równoległych grupach (początkujących menadżerów projektów międzynarodowych oraz członków zarządów organizacji, zainteresowanych współpracą międzynarodową). Część zajęć będzie realizowana wspólnie, część rozdzielnie. Jeżeli pełnisz w swojej organizacji zarówno rolę członka zarządu jak i menadżera projektów - wybierz grupę szkoleniową, której program bardziej Ci odpowiada.

 

GRUPA A: JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY… Z PERSPEKTYWY ZARZĄDZAJĄCEGO/ZARZĄDZAJĄCEJ ORGANIZACJĄ
Kraków, 7 - 8 lutego 2020 r.

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie umiejętności związanych z przygotowaniem organizacji do inicjowania, planowania i realizacji partnerskich projektów międzynarodowych oraz pozyskiwania na nie dofinansowania.

Na szkolenie zapraszamy: Zarządzających - menadżerów, członków zarządów, rad, komisji… - organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, uniwersytetów trzeciego wieku, uniwersytetów ludowych, przedsiębiorstw społecznych, itp.) działających w obszarze nie-formalnej i poza-formalnej edukacji dorosłych, zainteresowanych rozpoczęciem i realizowaniem międzynarodowej, partnerskiej współpracy.

Czas i miejsce: Kraków, Centrum Obywatelskie, ul. Reymonta 20.

Zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0WZAV_ElOzIInUoyDiWXVCGp_4bHLMzx7NWSjWVnPAO0fSQ/viewform
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 stycznia 2020 do godziny 23.59

Program szkolenia

 

GRUPA B: JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY… Z PERSPEKTYWY MENADŻERA PROJEKTU
Kraków, 7 - 8 lutego 2020.

Celem szkolenia jest: Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie umiejętności związanych z inicjowaniem, planowaniem i realizacją partnerskich projektów międzynarodowych oraz pozyskiwaniem na nie dofinansowań.

Na szkolenie zapraszamy: Pracowników, współpracowników, członków, wolontariuszy organizacji społeczeństwa obywatelskiego (tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, uniwersytetów trzeciego wieku, uniwersytetów ludowych, przedsiębiorstw społecznych, itp.) działających w obszarze nie-formalnej i poza-formalnej edukacji dorosłych, zainteresowanych działaniem jako menadżerowie projektów międzynarodowych.

Czas i miejsce: Kraków, 7 – 8 lutego 2020 r, Centrum Obywatelskie, ul. Reymonta 20.

Zgłoszenia:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSend27Bah4jABDS7w0zGBbnf0-tjBb7nClozNKGWiFbC0J7xQ/viewform
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 stycznia 2020 do godziny 23.59

Program szkolenia


Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizator zapewnie wyżywienie w trakcie szkolenia. Zakwalifikowane uczestniczki i uczestnicy szkoleń samodzielnie pokrywają ewentualne koszty noclegu i dojazu na szkolenie.

Udział w szkoleniach i  udział w procesie mentoringu są rozłączne (tzn. jeśli zapiszesz się na szkolenie, nie zobowiązujesz się do wzięcia udziału w mentoringu i na odwrót).

 

W jaki sposób zaprojektowaliśmy szkolenia pilotażowe?

Pierwszym etapem było przeprowadzenie międzynarodowych badań, mających na celu określenie czynników sukcesu oraz wyzwań w zakresie wspierania menadżerów projektów międzynarodowych w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych oraz kompetencji kluczowych niezbędnych menadżerom projektów międzynarodowych do działania z sukcesem w tym sektorze.

Celem procesu badawczego było uzyskanie odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:

  1. Jakie są kompetencje kluczowe, potrzebne do działania z sukcesem menadżerowi projektu międzynarodowego, aktywnemu w organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych?
  2. Jak powinno wyglądać optymalne wsparcie, oferowane przez zarządzających organizacjami 3 sektora ich specjalistom w dziedzinie współpracy międzynarodowej, aby mieli oni komfort inicjować, projektować i realizować z sukcesem projekty międzynarodowe wysokiej jakości?

Badania (w postaci kwestionariusza on-line i wywiadów) zrealizowaliśmy w okresie styczeń - kwiecień 2019 r. w pięciu krajach: Polsce, Włoszech, Dani, Austrii i na Węgrzech. Zainteresowany/zainteresowana wynikami? Raporty z badań znajdziesz TUTAJ.

Uzyskane na te pytania odpowiedzi posłużyły wypracowaniu pilotażowych programów szkoleniowych oraz dodatkowej oferty edukacyjnej mającej na celu wsparcie początkujących realizatorów projektów międzynarodowych.


Szkolenia pilotażowe

Wszystkich pięcioro partnerów projektu zaprojektuje i zaoferuje szkolenia pilotażowe dedykowane dwum grupom docelowym:
1) Początkującym menadżerom projektów międzynarodowych;
2) Członkom gremiów zarządczych (zarządów, rad, komisji) organizacji społeczeństwa obywatelskiego aktywnych w sektorze edukacji dorosłych..
Szkolenia będą realizowane w okresie: październik 2019 – marzec 2020.

Międzynarodowe szkolenia pilotażowe dla dwóch wyżej wymienionych grup odbędą się na początku kwietnia 2020 r. w Budapeszcie.

Udział w szkoleniach będzie nieodpłatny.

Po przeprowadzeniu szkoleń, odbędzie się ich szczegółowa ewaluacja. Zarówno uczestnicy szkoleń, jak i trenerzy, zostaną poproszeni o ocenę szkoleń oraz zaproponowanie możliwych ulepszeń. Na tej podstawie programy szkoleniowe zostaną dopracowane i uzupełnione.

Dopracowane pakiety szkoleniowe oraz przewodnik metodologiczny dotyczący realizowania szkoleń,  zostaną udostępnione wszystkim zaineresowanym na portalu wspierającym współpracę międzynarodową FIRST Network.

Wypracowane programy szkoleniowe staną się również częścią oferty FIRST Network, dedykowanej wspieraniu początkujących realizatorów projektów międzynarodowych.  

 

Generalnie, by zostać zakwalifikowanym/ zakwalifikowaną na krajowe i międzynarodowe szkolenia pilotażowe, należy spełnić następujące kryteria:

  1. Bycie członkiem/pracownikiem/współpracownikiem/wolontariuszem organizacji społeczeństwa obywatelskiego aktywnych w dziedzinie edukacji dorosłych, takich jak:

- Stowarzyszenia i fundacje;

- Uniwersytety Ludowe

- Uniwersytety trzeciego wieku;

- Centa edukacji dorosłych;

- Centra kształceniowe;

- Uniwersytety letnie;

- Szkoły wieczorowe;

- Spółdzielnie socjalne;

- Instytuty sportowe, etc.


2. Przynależność do jednej z dwóch grup:

- Pracowników oraz członków/wolontariuszy/ekspertów organizacji edukacji dorosłych – osób, które chciały by podjąć partnerską współpracę międzynarodową i realizować projekty międzynarodowe – jako początkujący menadżerowie projektów międzynarodowych;

- Menadżerów i/lub członków gremiów zarządczych (zarządów, rad, komisji, etc.) organizacji edukacyjnych, które chciały by rozpocząc współpracę międzynarodową.

 

W poszczególnych krajach partnerskich, w odpowiedzi na wyniki badań krajowych,  mogą mieć zastosowanie dodatkowe kryteria rekrutacji. Szczegółowe kryteria rekrutacji na szkolenia w poszczególnych krajach są dostępne na podstronach językowych:  

Kryteria rekrutacji obowiązujące we Włoszech znajdziesz TUTAJ

Kryteria rekrutacji obowiązujące na Węgrzech znajdziesz TUTAJ

Kryteria rekrutacji obowiązujące w Danii znajdziesz TUTAJ

Kryteria rekrutacji obowiązujące w Austrii znajdziesz TUTAJ

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania – zapraszamy do kontaktu z koordynatorami projektu w poszczególnych organizacjach. Adresy e-mail znajdziesz pod zakładką KONTAKT.