A „Nemzetközi projektet első alkalommal megvalósítók segítő hálózata” című projektet öt civil társadalmi szervezet öt országban – Lengyelország, Olaszország, Magyarország, Dánia és Ausztria – 24 hónap alatt, 2018 októbere és 2020 szeptembere között az Erasmus + program támogatásával valósítja meg.

A projekt fő kihívása, hogy az EU-tagállamokban működő felnőttképzést nyújtó civil társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok, szociális szövetkezetek stb.) közötti viszonylag alacsonyabb szintű együttműködések innovációs képessége a projekt által alapított szolgáltatások igénybe után se csökkenjen.

A projekt fő célcsoportja azon civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, idősegyetemek, népfőiskolák, szociális szövetkezetek, szociális vállalkozások stb., amelyek érdeklődnek a saját tevékenységükkel kapcsolatos nemzetközi együttműködés megvalósítása iránt. A projekt elsősorban a civil társadalmi szervezetek munkavállalóinak, munkatársainak, vezetőinek, önkénteseinek és különösen azoknak a személyeknek szól, akik első alkalommal vesznek részt nemzetközi projektben projektvezetőként.

A projekt alapötlete az volt, hogy azon projektmenedzserek számára, akik első alkalommal valósítanak meg nemzetközi projektet, hozzásegítsük, hogy a fejlesztési stratégiái közé a nemzetközi együttműködés is bekerüljön.

A cél az, hogy támogassa a felnőttképzési szervezetek fokozott innovációs képességét az oktatási módszertan terén, a felnőttkori tanulókkal való kapcsolatfelvételt és a felnőttképzési szervezetek irányítását azáltal, hogy támogatja őket új módszerek és tevékenységek megvalósításában.

 

Részletesebben, a célkitűzések a következők:

  1. A vezetők és oktatók kompetenciájának növelése olyan nemzetközi együttműködési projektek kezdeményezésére, fejlesztésére és megvalósítására, amelyek célja a befogadás, a sokféleség, az egyenlőség és a megkülönböztetés mentesség a felnőttképzés során.
  2. A felnőttképzést végző szervezetek azon képességének támogatása, hogy részt vegyenek a nemzetközi, európai együttműködésben fenntartható képzési programok és mentori rendszerek kidolgozásával a vezetők és oktatók számára.
  3. Hosszú távú támogatás biztosítása a felnőttképzési szervezetek számára, új nemzetközi partnerségek létrehozásában, valamint nemzetközi projektek kezdeményezése egy fenntartható támogatási portál és egy nemzetközi támogatási hálózat létrehozásával.

 

Ennek elérése érdekében a projekt partnerei megvalósítják:

  • Nemzetközi felmérés a civil társadalom felnőttképzési szervezeteiben a nemzetközi projektmenedzserek támogatása során felmerülő sikertörténetek és kihívások, valamint a civil társadalom felnőttképzési szervezeteiben működő nemzetközi projektmenedzserek kulcskompetenciáinak azonosítása érdekében
  • A „FIRST Network” portálon a releváns információk és iránymutatások összegyűjtése a harmadik szektorban működő felnőtt szervezetek nemzetközi együttműködésének elősegítése érdekében, az első nemzetközi projektet megvalósítók számára
  • Mentori és e-mentori rendszer azon projektmenedzserek számára, akik az első alkalommal valósítanak meg nemzetközi projektet
  • Új tantervek és nyitott oktatási források az első alkalommal megvalósuló nemzetközi projektek megvalósítói számára, ideértve a nemzeti és a nemzetközi kísérleti képzéseket
  • Új nemzetközi támogatási hálózat az első nemzetközi projektek megvalósítói számára

 

A partnerek köre öt európai ország öt civil szervezetét foglalja magában, akik fontosnak tartják egész életen át tartó tanulást:

- Foundation of Alternative Educational Initiatives, Lengyelország (mint Pályázó, és mint koordinátor), www.fundacjaaie.eu

- Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa, Olaszország, http://www.cooss.it/it/

- Budapest Környéki Népfőiskolai Társaság, Magyarország, http://www.bknsz.hu/

(A projekt első szakaszában a Magyar Népfőiskolai Társaság: www.nepfoiskola.hu)

-  Interfolk, Institut for Civilsamfund, Dánia, www.interfolk.dk 

-  EDUCULT - Institute of Cultural Policy and Cultural Management, Ausztria, http://educult.at/

 

Ezt a stratégiai partnerséget, az innovációs együttműködés fejlesztését az Európai Unió Erasmus + programja támogatta.